Bedrijven
Advocatuur
Expertises
Particulieren
nl | en

Bedrijfsdiefstal

Diefstal van goederen of geldsommen maken een aanzienlijke verliespost uit voor bedrijven. Minstens een kwart van de diefstallen in België gebeurt door eigen personeel. De schade die door interne diefstal wordt opgelopen ligt niet alleen hoger maar gaat soms jaren door zonder dat hiervan iets gemerkt wordt. In zwaarwichtige gevallen zal u wellicht proces verbaal laten opstellen bij de politie. Indien de dader (of daders) niet gekend is (zijn) zal de politie er meestal geen prioriteit van maken om dit verder te onderzoeken.

Diefstal is uiteraard een reden om deze werknemer op staande voet te ontslaan of om de samenwerking in onderling overleg te beëindigen, maar u kunt ook strafrechtelijke stappen ondernemen tegen deze persoon.

Dit is één van de taken die door Binnenlandse Zaken wordt voorbehouden aan de vergunde privé-detective. Bij systematische diefstallen kunnen wij door middel van gerichte observatie de daders identificeren of goederen recupereren en daarbij bewijs verzamelen voor een rechtszaak.